Seniorenwedstrijden

  

Jaarvergadering B.H.V. op donderdag 19 maart om 20.00 uur in de schuur bij de HOEKSTEEN Gaat i.v.m. coronavirus niet door  !!!

Nieuwe datum hiervoor is ??????

Nieuws over de senioren wedstrijden : Eerste competitie wedstrijd donderdag 9 juli .

Nu de coronamaatregelen verder en eerder zijn versoepeld, kunnen we ook weer onze wedstrijden gaan vissen. Hiervoor dienen we ons dan wel strikt aan bepaalde voorwaarden te houden.

De vaste wedstrijdvissers krijgen een brief in de bus, maar ook nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom!!!

De eerste wedstrijd zal die van 9 juli zijn. Omdat we maar een deel van de competitie kunnen vissen heeft de wedstrijdcommissie besloten het inschrijfgeld te verlagen naar € 10,00.

Van de 8 resterende wedstrijden zullen er 6 meetellen voor de eindstand. Dus de 2 minste resultaten komen te vervallen.

Hieronder alvast het protocol zoals vastgesteld aan de hand van de richtlijnen van Sportvisserij Nederland en NOC*NSF.

Protocol ten behoeve van viswedstrijden tijdens de coronacrisis

 • In verband met het loten dient u zich minimaal 2 dagen voor de wedstrijddag af te melden.
 • Bij klachten zoals griep, koorts, hoesten enz. blijft u thuis.
 • De wedstrijdcommissie zal de avond voorafgaand aan de wedstrijd de loting verrichten.
 • Voor het begin van de wedstrijd gaan we niet bij elkaar staan praten.
 • We houden ten alle tijden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Bij aankomst op het wedstrijdtraject krijg je het steknummer door van de wedstrijdcommissie en gaat dan meteen naar je stek.
 • Als je klaar bent met de voorbereidingen wacht je rustig op je stek op het beginsignaal.
 • De wedstrijdcommissie haalt de steknummers op.
 • Na afloop van de wedstrijd wacht de deelnemer op zijn stek op de weegploeg en doet voor het wegen de gevangen vis in het net in de emmer die door de weegploeg wordt aangereikt en neemt dan weer minimaal 1,5 meter afstand.
 • De weger zal het net aan de weegschaal (bevestigd aan een driepoot) hangen, het gewicht aflezen en de vis terugzetten
 • Een 2de weger zal alles noteren.
 • Nadat je vangst gewogen is ga je direct naar huis.
 • Het is niet toegestaan met de weegploeg mee te lopen!!
 • De uitslag zal zoals gewoonlijk op de website vermeld worden.
 • Inschrijfgeld in een enveloppe voorzien van je naam bij Henk Bargeman in de bus.

Bij het niet naleven van deze richtlijnen zal deelname aan de wedstrijd ontzegd worden.

Bij controle en constatering van een overtreding kan dit de vereniging € 4.000,00 kosten en de deelnemer €390,00!!!

 

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we zo zonder problemen weer fijn onze wedstrijdjes kunnen vissen!!!

 

Alvast bedankt voor jullie medewerking en veel visplezier!!

 

Wedstrijdprogramma   Senioren  2020 

Ook nieuwe leden zijn van harte welkom bij de wedstrijden. Heb je vragen , belangstelling of wil je je opgeven voor deelname neem dan contact op met een van onderstaande commissieleden !!     

                     

Seniorencompetitie.

De kosten voor deelname aan de competitie bedragen € 15,-

Opgeven kan bij de wedstrijdcommissie :

H.Bargeman     06-16253592 of 0545-273730

V. te Braake     06-23548484 of 0545-274443

Afmelden voor een wedstrijd  bij een van de bovenstaande telefoonnummers. Dit is voor de leden van de wedstrijdcommissie, die de nummers uitzetten, belangrijk. Zo voorkomen we dat er te veel nummers uitgezet worden en we te maken krijgen met  lege plekken. Namens de wedstrijdcommissie alvast bedankt voor de medewerking.

De competitiewedstrijden zijn met voeren.

Let op : de verzameltijd voor de ochtend wedstrijden is ook dit jaar om 07.50 uur.
              het nieuwe wedstrijdreglement staat onder aan deze bladzijde.

De puntentelling blijft zoals de  afgelopen seizoenen om de spanning langer vast te houden.

 • We  vissen in twee vakken
 • Tussen de twee vakken laten we twee visplekken vrij of we vissen aan twee kanten van een brug om meer kop plaatsen te verkrijgen.
 • De winnaar van elk vak krijgt 1 punt, nummer 2 krijgt 2 punten enz.
 • Als je geen vis vangt dan krijg je het aantal punten van diegene met de minste vis van beide vakken + 1 punt.  b.v als in een vak A 10 deelnemers zitten en in vak B 9 vissers en er zijn er in vak A 6 die vis vangen en in vak B 4, dan krijg je dus 6 + 1 = 7 punten.
 •  Als iemand niet aanwezig is dan krijgt hij 2 punten meer dan de helft van het aantal deelnemers die meedoen aan de competitie. Dus   hebben we 20 deelnemers aan de competitie dan krijg je als je niet aanwezig bent 20 : 2 = 10 + 2 = 12 punten ongeacht het aantal deelnemers aan een bepaalde wedstrijd.
 •    De 10 beste wedstrijden tellen mee voor de einduitslag. Dus kun je een keer niet dan hoeft dat geen probleem te zijn omdat de 5 slechtste wedstrijden komen te vervallen.

 

wedstr. nr      dag           datum                    plaats                     verzameltijd

wedstr. 1     zondag            26 april                  Kiezel en Kei                  Geannuleerd !!!

wedstr. 2     zaterdag           2 mei                    Lochemseweg                Geannuleerd !!!

wedstr. 3     zondag            17 mei                   Nieuwe brug                   Geannuleerd !!!

wedstr. 4     zaterdag           6 juni                   Geest.binnenweg             Geannuleerd !!!

wedstr. 5     dinsdag            9 juni                    Elbrinksvonder                Geannuleerd !!!

wedstr. 6     donderdag      18 juni                    Beekvliet                        Geannuleerd  !!! 

wedstr. 7     dinsdag          30 juni                    Lochemseweg                 Geannuleerd   !!!

wedstr. 8     donderdag        9 juli                     Nieuwe brug                  18. 30 uur 

wedstr.  9    zaterdag         18 juli                     Geest.binnenweg            07.50 uur

wedstr. 10   zondag           2 augustus               Lochemseweg                07.50 uur

wedstr. 11   zondag            30 augustus             Beekvliet                       07.50 uur  

wedstr. 12   zaterdag          12 september           Elbrinksvonder              07.50 uur

wedstr. 13   zaterdag          19 september           Kattenbeek                   07.50 uur

wedstr. 14   zondag            27 september           Lochemseweg                07.50 uur

wedstr. 15   zaterdag            3 oktober               Kiezel en Kei                  07.50 uur

Er zijn twee uitwijkdata te weten zondag 26 juli en zondag 20 september

De prijsuitreiking en de jaarlijkse vrijwilligersavond is op vrijdag 6 november om 19.30 uur in de schuur bij de HOEKSTEEN.


Eierviswedstrijd  Deze wedstrijd gaat i.v.m coronavirus niet door !!!

MET VOEREN

 Voor deelname aan deze wedstrijd kun je je opgeven bij de wedstrijdcommissie tot 3 april. 

                     De kosten voor deelname bedragen € 2,00.         

Eierviswedstrijd    zaterdag 4 april    Kiezel en Kei   Geannuleerd!!!

Aan deze wedstrijd kan de jeugd tot 14 jaar ook deelnemen. ( zie wedstrijdprogramma jeugd )

Koppelwedstrijd  Deze wedstrijd gaat i.v.m coronavirus niet door !!!

MET VOEREN

 Voor deze wedstrijd kun je je per koppel opgeven bij de wedstrijdcommissie tot 23 mei.     

                De kosten voor deelname bedragen € 2,00 per persoon.    

Koppelwedstrijd   zaterdag 30 mei     Kiezel en Kei school    Geannuleerd

Aan deze wedstrijd kan de jeugd tot 14 jaar ook deelnemen. ( zie wedstrijdprogramma jeugd )

WELKOOP Bokaal  Deze wedstrijd gaat i.v.m corona virus niet door.

MET VOEREN

Voor deze wedstrijd kun je je opgeven bij de WELKOOP en wedstrijdcommissie tot 2 juli  17.00 uur.

De kosten voor deelname bedragen € 2,50

WELKOOP sponsor wedstrijd  donderdag  2 juli    Elbrinksvonder    Geannuleerd!!!!

 G.Bielderman Trofee   Deze wedstrijd gaat i.v.m corona virus niet door.

 MET VOEREN 

 Voor deze wedstrijd kun je je opgeven bij de wedstrijdcommissie tot 9 juli. 

                    De kosten voor deelname bedragen € 3,00.                                     

 G.Bielderman trofee  woensdag 15 juli  Kiezel en Kei school verzamelen  Geannuleerd!!!

 Septemberfeest wedstrijd

 ZONDER VOEREN

Voor deelname aan deze wedstrijd kun je je opgeven bij de wedstrijdcommissie tot 1 september. 

                     De kosten voor deelname bedragen   € 2,00.       

Iedereen kan deelnemen, maar de beker kan alleen gewonnen worden door inwoners of oud inwoners van de voormalige gemeente Borculo. ( Borculo , Geesteren , Gelselaar , Haarlo , Dijkhoek )

Septemberfeestwedstr.  zaterdag 5 september  Lange Wal  verzamelen   06.30 uur. 

 

55  plus  wedstrijden.

MET VOEREN

wedstrijd 1      woensdag  6  mei          Lange wal               Geannuleerd!

wedstrijd 2      woensdag  3  juni          Kiezel en Kei          Geannuleerd!

wedstrijd 3      woensdag  8 juli           IJsbaan                   Geannuleerd!

wedstrijd 4      woensdag  5 aug.         Kiezel en Kei           Geannuleerd!

Vissen van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Het reglement voor de reguliere senioren wedstrijden van de B.H.V. is ook hier van toepassing.

De puntentelling is nog volgens het oude systeem.

De inleg is 8,- euro ( ongeacht het aantal wedstrijden dat je meedoet ) en je kunt je opgeven bij de organisatoren T.Franssen , R.Timmerije en F.Scholten.

Voor het eindresultaat tellen de beste drie wedstrijden. De prijsuitreiking is direct na de vierde wedstrijd aan het water.

Deelname aan bovengenoemde wedstrijden is voor eigen risico.

Namens de wedstrijdcommissie , bestuur en het jeugdbestuur wensen wij alle deelnemers veel plezier en succes.       
 

Wedstrijdreglement Borculose Hengelsport Vereniging

1 Iedere deelnemer aan de wedstrijden wordt geacht dit reglement te kennen.
2 De deelnemers dienen lid te zijn van de B.H.V. en in het bezit van een geldig op naam gestelde vis pas.
3 Als aas is toegestaan : brood , deeg , maden , wormen , aardappel , kaas , mais enz. Het gebruik van  verse de vase, gekleurde maden, vis, stukjes vis en kunstaas is verboden. Bij twijfel raadpleeg dan de wedstrijdcommissie.
4 Er mag gevist worden met een vaste hengel zonder opwindmechanisme en voorzien van een vislijn met enkelvoudige haak. De hengellengte is vrij.
5 Het is toegestaan om een tweede opgetuigde hengel klaar te hebben staan aan de wal.
6 Het gebruik van een voer korf is niet toegestaan.
7 Voor het landen van de vis mag men gebruik maken van een schepnet. Hulp van derden is hierbij alleen toegestaan in overleg met de wedstrijdcommissie.
8 Voor het beginsignaal mag de deelnemer niet in het bezit van vis zijn.
9 Het bewaren van de gevangen vis in een niet stalen leefnet is verplicht. Het leefnet dient in het water te blijven tot de wedstrijdcommissie de vangst komt wegen.
10 Na het beginsignaal is voeren toegestaan. Vijf minuten na aanvang mag men nog licht bijvoeren. Zwaar bijvoeren is dan niet meer toegestaan ( het zogenaamde plonzen ).
11 Na het eindsignaal dient men onmiddellijk te stoppen. De vis die men op dat moment nog aan het landen is en de vis die zich buiten het water en in het leefnet bevindt telt mee. De aangeboden vis dient in levende staat te zijn.
12 Voor de wedstrijd trekt iedere deelnemer een nummer en neemt plaats op de vis plek die overeenkomt met dit nummer in vak A of B. Het is niet toegestaan om meer dan 1 meter links of rechts van het plaats nummer plaats te nemen.    
13 Het peilen voor de wedstrijd is toegestaan.
14 Bij onweer kan de wedstrijdcommissie beslissen om de wedstrijd tijdelijk stil te leggen en indien de weersomstandigheden dit toe laten later weer te hervatten.
15 Mochten de weersomstandigheden dit niet toelaten dan zal de wedstrijd worden afgelast en op een uitwijk datum in zijn geheel worden over gevist.
16 Voor de einduitslag telt het resultaat van de beste tien wedstrijden. De vijf slechtste resultaten komen dus te vervallen. Winnaar is degene met het laagste punten totaal.
17 Eindigen twee of meer deelnemers met een gelijk puntentotaal dan telt het gewicht van de gevangen vis van de beste tien wedstrijden mee voor de einduitslag.
18 Deelname aan de wedstrijden van de B.H.V. is voor eigen risico.
19 Deelnemers die zich niet houden aan de bepalingen in bovenstaand reglement kunnen voor 1 of meerder wedstrijden worden uitgesloten van deelname door de wedstrijdcommissie of worden geschorst door het bestuur van de B.H.V.
20 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.
Laat na afloop van de wedstrijd uw visplek schoon achter !!
Bij wedstrijden zonder voeren komt punt 10 in bovenstaand reglement te vervallen.
Wedstrijdcommissie van de B.H.V.