Seniorenwedstrijden

  

 

Wedstrijdprogramma     Senioren     2019 

Ook nieuwe leden zijn van harte welkom bij de wedstrijden. Heb je belangstelling geef je dan op bij een van onderstaande commissieleden !!                           

Seniorencompetitie.

De kosten voor deelname aan de competitie bedragen € 15,-

Opgeven kan bij de wedstrijdcommissie :

H.Bargeman     06-13630912 of 0545-273730

V. te Braake     06-23548484 of 0545-274443

Afmelden voor een wedstrijd  bij een van de bovenstaande telefoonnummers. Dit is voor de leden van de wedstrijdcommissie, die de nummers uitzetten, belangrijk. Zo voorkomen we dat er te veel nummers uitgezet worden en we te maken krijgen met  lege plekken. Namens de wedstrijdcommissie alvast bedankt voor de medewerking.

De competitiewedstrijden zijn met voeren.

Let op : de verzameltijd voor de ochtend wedstrijden is dit jaar om 07.50 uur.
              het nieuwe wedstrijdreglement staat onder aan deze bladzijde.

De puntentelling blijft zoals afgelopen seizoen om de spanning langer vast te houden.

  • We gaan vissen in twee vakken
  • Tussen de twee vakken laten we twee visplekken vrij of we vissen aan twee kanten van een brug om meer kopplaatsen te verkrijgen.
  • De winnaar van elk vak krijgt 1 punt, nummer 2 krijgt 2 punten enz.
  • Als je geen vis vangt dan krijg je het aantal punten van diegene met de minste vis van beide vakken + 1 punt.  b.v als in een vak A 10 deelnemers zitten en in vak B 9 vissers en er zijn er in vak A 6 die vis vangen en in vak B 4, dan krijg je dus 6 + 1 = 7 punten.
  •  Als iemand niet aanwezig is dan krijgt hij 2 punten meer dan de helft van het aantal deelnemers die meedoen aan de competitie. Dus   hebben we 20 deelnemers aan de competitie dan krijg je als je niet aanwezig bent 20 : 2 = 10 + 2 = 12 punten ongeacht het aantal deelnemers aan een bepaalde wedstrijd.

wedstr. nr      dag           datum                    plaats                     verzameltijd

wedstr. 1     zondag            28 april                  Kiezel en Kei                  07.50 uur

wedstr. 2     zaterdag           4 mei                    Lochemseweg                07.50 uur

wedstr. 3     zaterdag          18 mei                   Nieuwe brug                  07.50 uur

wedstr. 4     zondag              2 juni                   Geest.binnenweg           07.50 uur

wedstr. 5     donderdag       13 juni                    Elbrinksvonder              18.30 uur

wedstr. 6     dinsdag           18 juni                    Beekvliet                      18.30 uur  

wedstr. 7     dinsdag           25 juni                    Lochemseweg               18.30 uur

wedstr. 8     donderdag       11 juli                     Nieuwe brug                 18.30 uur   AFGELAST

Inhalen op zondag 4 augustus 07.50 uur bij de Nieuwe brug !!!

wedstr.  9     zondag            21 juli                     Geest.binnenweg           07.50 uur

wedstr. 10   zaterdag          27 juli                     Kattenbeek                   07.50 uur

wedstr. 11   zondag            25 augustus             Lochemseweg             07.50 uur  

wedstr. 12   zondag             1 september            Elbrinksvonder              07.50 uur

wedstr. 13   zondag            15 september           Elbrinksvonder           07.50 uur

wedstr. 14   zondag            22 september           Lochemseweg               07.50 uur

wedstr. 15   zaterdag            5 oktober               Kiezel en Kei                 07.50 uur

Er zijn twee uitwijkdata te weten zondag 4 augustus en zaterdag 21 september

De prijsuitreiking en vrijwilligersavond is op vrijdag 1 november om 19.30 uur in de schuur bij de HOEKSTEEN


Eierviswedstrijd

MET VOEREN

 Voor deelname aan deze wedstrijd kun je je opgeven bij de wedstrijdcommissie tot 6 april. 

                     De kosten voor deelname bedragen € 2,00.         

Eierviswedstrijd    zaterdag 13 april    Kiezel en Kei          verzamelen  13.00 uur

Aan deze wedstrijd kan de jeugd tot 14 jaar ook deelnemen

Koppelwedstrijd

MET VOEREN

 Voor deze wedstrijd kun je je per koppel opgeven bij de wedstrijdcommissie tot 18 mei.     

                De kosten voor deelname bedragen € 2,00 per persoon.    

Koppelwedstrijd   zaterdag 25 mei     Kiezel en Kei school    verzamelen    13.00 uur

Aan deze wedstrijd kan de jeugd tot 14 jaar ook deelnemen.

WELKOOP Bokaal

MET VOEREN

Voor deze wedstrijd kun je je opgeven bij de WELKOOP en wedstrijdcommissie tot 3 juli  17.00 uur.

De kosten voor deelname bedragen € 2,50

WELKOOP bokaal         woensdag 3 juli    Elbrinksvonder    verzamelen   18:30 uur

 G.Bielderman Trofee

 MET VOEREN 

 Voor deze wedstrijd kun je je opgeven bij de wedstrijdcommissie tot 10 juli. 

                    De kosten voor deelname bedragen € 3,00.                                     

 G.Bielderman trofee  woensdag 17 juli  Kiezel en Kei school verzamelen    18.30 uur

 Septemberfeest wedstrijd

 ZONDER VOEREN

Voor deelname aan deze wedstrijd kun je je opgeven bij de wedstrijdcommissie tot 1 september. 

                     De kosten voor deelname bedragen   € 2,00.       

Iedereen kan deelnemen, maar de beker kan alleen gewonnen worden door inwoners of oud inwoners van Borculo.

Septemberfeestwedstr.  zaterdag 7 september  Lange Wal  verzamelen   06.30 uur. 

 

55  plus  wedstrijden.

wedstrijd 1      woensdag  8  mei          Lange wal               verzamelen   13.00 uur

wedstrijd 2      woensdag  5  juni          Kiezel en Kei          verzamelen   13.00 uur

wedstrijd 3      woensdag  10 juli          IJsbaan                   verzamelen   13.00 uur

wedstrijd 4      woensdag   7 aug.         Kiezel en Kei           verzamelen   13.00 uur

Vissen van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Het reglement voor de reguliere senioren wedstrijden van de B.H.V. is ook hier van toepassing.

De puntentelling is nog volgens het oude systeem.

De inleg is 8,- euro ( ongeacht het aantal wedstrijden dat je meedoet ) en je kunt je opgeven bij de organisatoren T.Franssen , R.Timmerije en F.Scholten.

Voor het eindresultaat tellen de beste drie wedstrijden. De prijsuitreiking is direct na de vierde wedstrijd aan het water.

Deelname aan bovengenoemde wedstrijden is voor eigen risico.

Namens de wedstrijdcommissie , bestuur en het jeugdbestuur wensen wij alle deelnemers veel plezier en succes.       
 

Wedstrijdreglement Borculose Hengelsport Vereniging

1 Iedere deelnemer aan de wedstrijden wordt geacht dit reglement te kennen.
2 De deelnemers dienen lid te zijn van de B.H.V. en in het bezit van een geldig op naam gestelde vis pas.
3 Als aas is toegestaan : brood , deeg , maden , wormen , aardappel , kaas , mais enz. Het gebruik van  verse de vase, gekleurde maden, vis, stukjes vis en kunstaas is verboden. Bij twijfel raadpleeg dan de wedstrijdcommissie.
4 Er mag gevist worden met een vaste hengel zonder opwindmechanisme en voorzien van een vislijn met enkelvoudige haak. De hengellengte is vrij.
5 Het is toegestaan om een tweede opgetuigde hengel klaar te hebben staan aan de wal.
6 Het gebruik van een voer korf is niet toegestaan.
7 Voor het landen van de vis mag men gebruik maken van een schepnet. Hulp van derden is hierbij alleen toegestaan in overleg met de wedstrijdcommissie.
8 Voor het beginsignaal mag de deelnemer niet in het bezit van vis zijn.
9 Het bewaren van de gevangen vis in een niet stalen leefnet is verplicht. Het leefnet dient in het water te blijven tot de wedstrijdcommissie de vangst komt wegen.
10 Na het beginsignaal is voeren toegestaan. Vijf minuten na aanvang mag men nog licht bijvoeren. Zwaar bijvoeren is dan niet meer toegestaan ( het zogenaamde plonzen ).
11 Na het eindsignaal dient men onmiddellijk te stoppen. De vis die men op dat moment nog aan het landen is en de vis die zich buiten het water en in het leefnet bevindt telt mee. De aangeboden vis dient in levende staat te zijn.
12 Voor de wedstrijd trekt iedere deelnemer een nummer en neemt plaats op de vis plek die overeenkomt met dit nummer in vak A of B. Het is niet toegestaan om meer dan 1 meter links of rechts van het plaats nummer plaats te nemen.    
13 Het peilen voor de wedstrijd is toegestaan.
14 Bij onweer kan de wedstrijdcommissie beslissen om de wedstrijd tijdelijk stil te leggen en indien de weersomstandigheden dit toe laten later weer te hervatten.
15 Mochten de weersomstandigheden dit niet toelaten dan zal de wedstrijd worden afgelast en op een uitwijk datum in zijn geheel worden over gevist.
16 Voor de einduitslag telt het resultaat van de beste tien wedstrijden. De vijf slechtste resultaten komen dus te vervallen. Winnaar is degene met het laagste punten totaal.
17 Eindigen twee of meer deelnemers met een gelijk puntentotaal dan telt het gewicht van de gevangen vis van de beste tien wedstrijden mee voor de einduitslag.
18 Deelname aan de wedstrijden van de B.H.V. is voor eigen risico.
19 Deelnemers die zich niet houden aan de bepalingen in bovenstaand reglement kunnen voor 1 of meerder wedstrijden worden uitgesloten van deelname door de wedstrijdcommissie of worden geschorst door het bestuur van de B.H.V.
20 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.
Laat na afloop van de wedstrijd uw visplek schoon achter !!
Bij wedstrijden zonder voeren komt punt 10 in bovenstaand reglement te vervallen.
Wedstrijdcommissie van de B.H.V.