Over ons

 

Hartelijk welkom op de site van de Borculose Hengelsport Vereniging.

Algemene mededelingen :

Jaarvergadering B.H.V. donderdag 22 oktober om 20.00 uur in de schuur bij de HOEKSTEEN moeten we gezien de nieuwe maatregelen van het kabinet opnieuw uitstellen.

Nieuwe datum ???

Wedstrijdschema’s 2021 voor de senioren en de jeugd staan weer op de site !!!

Hieronder het protocol zoals vastgesteld aan de hand van de richtlijnen van Sportvisserij Nederland en NOC*NSF voor het organiseren van viswedstrijden. 

Dit protocol laten we nog even staan want misschien hebben we deze ook nog nodig voor de wedstrijden 2021.

Protocol ten behoeve van viswedstrijden tijdens de coronacrisis

 • In verband met het loten dient u zich minimaal 2 dagen voor de wedstrijddag af te melden.
 • Bij klachten zoals griep, koorts, hoesten enz. blijft u thuis.
 • De wedstrijdcommissie zal de avond voorafgaand aan de wedstrijd de loting verrichten.
 • Voor het begin van de wedstrijd gaan we niet bij elkaar staan praten.
 • We houden ten alle tijden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Bij aankomst op het wedstrijdtraject krijg je het steknummer door van de wedstrijdcommissie en gaat dan meteen naar je stek.
 • Als je klaar bent met de voorbereidingen wacht je rustig op je stek op het beginsignaal.
 • De wedstrijdcommissie haalt de steknummers op.
 • Na afloop van de wedstrijd wacht de deelnemer op zijn stek op de weegploeg en doet voor het wegen de gevangen vis in het net in de emmer die door de weegploeg wordt aangereikt en neemt dan weer minimaal 1,5 meter afstand.
 • De weger zal het net aan de weegschaal (bevestigd aan een driepoot) hangen, het gewicht aflezen en de vis terugzetten
 • Een 2de weger zal alles noteren.
 • Nadat je vangst gewogen is ga je direct naar huis.
 • Het is niet toegestaan met de weegploeg mee te lopen!!
 • De uitslag zal zoals gewoonlijk op de website vermeld worden.
 • Inschrijfgeld in een enveloppe voorzien van je naam bij Henk Bargeman in de bus.

Bij het niet naleven van deze richtlijnen zal deelname aan de wedstrijd ontzegd worden.

Bij controle en constatering van een overtreding kan dit de vereniging € 4.000,00 kosten en de deelnemer €390,00!!!

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we zo zonder problemen weer fijn onze wedstrijdjes kunnen vissen!!!

Alvast bedankt voor jullie medewerking en veel visplezier!!

Let op : de boetes voor een overtreding zijn dit seizoen weer aangepast.

 • Vissen zonder vis pas                                                         140 euro
 • Vissen met levend aas                                                        380 euro
 • Vissen met drie hengels zonder derde hengel vergunning      320 euro
 • Vissen met een in een bepaalde periode verboden aas            95 euro
 • Bovenstaande boetes zijn exclusief administratiekosten van      9 euro
 • Neem dus geen risico en schaf de vis pas aan.
 • Daarnaast kun je ook een boete krijgen voor het veroorzaken van geluidsoverlast, het achterlaten van rommel op de visplek of het beschadigen van groen. Deze overtredingen kosten je 140 euro.

Na de invoering van de vernieuwde privacy wet hebben wij besloten geen foto’s van de jeugdwedstrijden meer te plaatsen aangezien wij dan aan alle ouders toestemming moeten vragen.

Tevens vragen wij uw aandacht voor het loodvrij vissen. Men is druk doende om het giftige lood te vervangen door alternatieven. In het belang van het schoon houden van het water, nu en in de toekomst, voor vissen , insecten en vogels is het belangrijk om  zo spoedig mogelijk over te stappen op de alternatieven voor lood.

Om u een idee te geven wat de mogelijkheden zijn kijk dan even op de volgende site / link 

www.sportvisserijloodvrij.nl    

 

wedstrijden seizoen 2021

De wedstrijdprogramma’s voor de jeugd en de senioren zijn te vinden onder de knoppen jeugdwedstrijden en seniorenwedstrijden. Nieuwe deelnemers ( uiteraard ook dames ) aan deze wedstrijden zijn van harte welkom. Hoe meer deelnemers des te spannender de wedstrijden. Je kunt je hiervoor opgeven bij H.Bargeman en V.te Braake.

Onder de knop contact staan de telefoonnummers en mailadressen van H. Bargeman en V. te Braake.

 

Wie zijn wij en wat kunt u van ons verwachten :

De B.H.V. is opgericht op 10 september 1931 met als doel het verbeteren van de viswateren rond Borculo.

Thans houden wij ons bezig met :

* Organiseren van diverse wedstrijden voor senioren  en jeugd.

Voor het wedstrijd programma klikt u op seniorenwedstrijden of jeugdwedstrijden. Voor informatie , vragen of om u op te geven voor de wedstrijden kunt u contact opnemen met een van de hier genoemde leden van de wedstrijdcommissie Henk Bargeman of Vincent te Braake.

* Hengelvangst registratie.

* Het controleren van de waterkwaliteit door het nemen van monsters.

Aandacht vragen voor het loodvrij vissen.

* Monitoren bij diverse vis passages.

* Visserijwet controles in samenwerking met politie en b.o.a.’s

* Het uitgeven van de vispas voor onze jeugdleden en senioren.

Wilt u lid worden dan is de vis pas te koop bij onze sponsor de WELKOOP en via onderstaande link kunt u de vispas ook on-line bestellen :

http://www.mijnvispas.nl/?hsvid=459

Voor meer info klik op de knop ” lid worden “.

Let ook op de korting die u krijgt bij betaling via automatische incasso in de volgende jaren !!!

* Het organiseren van informatie middagen voor onze jeugdleden.

In overleg met de deelnemers aan de jeugdwedstrijden maken we hierover

afspraken.

* Het organiseren van een wedstrijd voor leerlingen van het Staring College.

* Medewerking verlenen aan de kinderdag. Kinderen kennis leren maken met het vissen.

* Samen met de federatie verzorgen van vis lessen op scholen.

* Verhuren van hengels en lijntjes voor buurten , verenigingen e.d.

Voor informatie over de hengelverhuur kunt u contact opnemen met

J.Timmerije   tel. : 06-19009100

* Voor alle vrijwilligers organiseren we ieder jaar op de eerste vrijdag in november een gezellige avond , uiteraard op kosten van de vereniging , als dank voor de inzet voor onze vereniging want zonder vrijwilligers kunnen we niet.

Heeft u vragen of opmerkingen kijk dan even onder de knop contact met welke vragen u het best bij wie terecht kunt.

Momenteel hebben wij ongeveer 420 seniorleden en 80 jeugdleden. Hiermee behoren wij tot een van de grootste verenigingen in Borculo.

De B.H.V. is aangesloten bij de Hengelsportfederatie Midden Nederland en Sportvisserij Nederland

SPONSOREN BORCULOSE HENGELSPORT VERENIGING

Welkoop Borculo

Logo Welkoop Borculo in Borculo

Algemeen sponsor van de Borculose Hengelsport Vereniging.

Sponsor van de wedstrijd om de WELKOOP BOKAAL en diverse jeugd en seniorenwedstrijden.

Welkoop Borculo is op Facebook.
Registreer je vandaag nog bij Facebook zodat je een connectie kunt maken met Welkoop Borculo.

Registreren   Aanmelden

Sponsor van bekers , prijzen voor diverse wedstrijden van de jeugd en senioren.

Bent u op zoek naar leuke prijzen , bekers , medailles , relatie geschenken ,verenigingskleding e.d. neem dan eens een kijkje op onze website door op onderstaande link te klikken.

                                            www.pinsandmore.nl

De  Hoeksteen

 

Clubcafe en algemeen sponsor van de Borculose Hengelsport Vereniging.

 

                              

                               

Alle drukwerk voor de B.H.V. laten we tot onze volle tevredenheid  verzorgen door :                                                                                       PCSD DEVENTER EN ZUTPHEN

 Hoe bereikt u ons:  https://pcsd.nl/

           Print Copy Service Deventer‎ tel. 0570 606354                                                                                  Print Copy  Service Zutphen tel. 0575 570790                                                           Openingstijden ma. t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur